Hanke-esittelyt

Hankkeet

Rauhaa voidaan rakentaa – niin koulu-, kaupunki- kuin kansainvälisellä tasolla. Sodissakin rauhan synty on vain päivien kysymys, kun rauhoitetaan kaiken toiminnan taustalla oleva kollektiivinen tietoisuus. Kenttäparadigman sovelluksilla se voidaan tehdä mitattavasti – nyt.

1. Suomalaista tutkimusnäyttöä ilmiöstä

Kenttäparadigmaa hyödyntävistä rauhanhankkeista on jo vahva tutkimusnäyttö, mutta ne eivät ole silti saaneet yleistä hyväksyntää juuri muualla kuin asiaan vihkiytyneiden parissa.

Emme ole naiiveja emmekä usko, että yksi tai kaksi tutkimusta lisää aiheesta muuttaa oleellisesti yleistä suhtautumista, mutta silti tavoitteemme on saada suomalaista tutkimusnäyttöä aiheesta. Niille suomalaisille toimijoille, jotka ovat asenteellisesti avoimia edes uuden paradigman mahdollisuudelle tutkimuksilla voi olla merkitystä.  Hyväksymme tosiasian, että fiksut suomalaiset(kaan) eivät usko ennen kuin itse näkevät.

Yritämme hankkia sekä rahoitusta että tekijöitä tutkimuksille, jotka voitaisiin tehdä suomalaisten toimesta, jossakin suomalaisessa tutkimuslaitoksessa. Tiedossamme on jo kansainvälisiä tutkijoita, joilta saamme apua tutkimusasetelman ja -suunnitelman teossa. Olemme ajatelleet niin, että ensimmäinen tutkimus olisi testi, jolla pyrittäisiin todentamaan tietoisuuden kenttäominaisuutta mitattavasti.

2. Suomeen ryhmä rauhan eksperttejä

Kuten olemme esittäneet prosentin neliöjuuri rauhanteknologian TM-eksperttejä riittää vaikuttamaan positiivisesti koko yhteisön kollektiiviseen tietoisuuteen. Suomen nykyisen väkiluvun osalta tämä tarkoittaa lukua 235. 

Tavoitteemme on kerätä ryhmä, jonka koko on 280 – 300 henkeä, jolloin voidaan varmistaa päivittäinen kynnysluvun 235 ylitys. Ryhmä tekee ”töitä” noin 20 – 40 tuntia viikossa eli kyseessä on vähintään puolipäivinen työ. Joissain maissa tällaisia ryhmiä on perustettu myös erilaisten oppilaitosten yhteyteen.

Olemme idealisteja, mutta myös puolittain realisteja ja näemme, että tällaisen ryhmän rahoitus on mahdollista toteuttaa nopeimmin yksityisvaroin. Vasta myöhemmin, näyttöjen lisäännyttyä ja kollektiivisen tietoisuuden hieman avauduttua ja kirkastuttua, voimme ajatella valtion osallistuvan kustannuksiin.

Tärkeää on kuitenkin huomata, että ryhmä maksaa hintansa takaisin nopeasti. Merkittävä kollektiivisen tietoisuuden paraneminen ja esim. väkivaltarikollisuuden lasku tuovat yhteiskunnalle taloudellisina(kin) hyötyinä enemmän kuin ryhmän kustannukset ovat.

3. Rauhanturvajoukot kriisialueille

Katsomme, että Suomi on hyvinvointivaltiona velvollinen antamaan panoksensa myös maailman rauhaan ja kriisialueille. Koska meillä on jo olemassa oleva hyvä maine ja hyvin organisoitunut rauhanturvaperinne, hyödynnämme tätä. Haluamme koota Suomelle 250 – 300 hengen suuruisen todellisen rauhanturvajoukon rauhanteknologian TM-eksperteistä maailmalle kriisipesäkkeitä rauhoittamaan. Ryhmä voi toimia joko yhdessä olemassa olevien rauhanturvajoukkojen kanssa tai täysin erillisenä hankkeena.

4. Rauhanturvaryhmä, joka vaikuttaa maailmanlaajuisesti.

Suomi on joissain kyselyissä arvioitu maailman onnellisimmaksi maaksi, ja hiljaisuudestamme sekä luotettavuudestamme olemme myös tunnettuja ympäri maailmaa. Suomalais-ugrilainen tai saamelais-kalevalainen mentaliteetti on jotain ainutlaatuista ja katsomme, että suomalaisilla voisi olla merkittävä rooli maailmanlaajuisessa rauhanratkaisussa. Pitkän aikavälin kuningastavoitteemme on, että suomalaisvoimin tai ainakin suomalaisten selkeällä tuella rakennetaan globaalisti vaikuttava 10 000 TM-ekspertin ryhmä. Tämä saattaa kuulostaa komealta ja suurisuuntaiselta, mutta voitaisiin saavuttaa vuosiksi jo yhden ainoan hävittäjän hinnalla.